Dostava besplatna

Uvjeti korištenja i prodaje

UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJA NA NA5U.HR

Pristup stranici www.na5u.hr i svim podacima na njoj podliježe niže navedenim uvjetima i odredbama.
Pristupom na internet stranice www.na5u.hr obvezujete se poštivati sljedeće Uvjete i pravila te se smatra kako ste pristali na iste.

Upute za upotrebu

na5u funkcionira kao elastična kopča. Lagano otvorite bočne stranice i postavite proizvod na cipelu tako da štiti onaj dio cipele koji se oslanja na tepih i bude između cipele i tepiha. Provjerite štiti li na5u dio cipele koji se naslanja na tepih. Slijedite upute u obrnutom smjeru prilikom skidanja na5u.

Sigurnosne upute

Štitnik staviti prije početka vožnje. Kao i sve ostale predmete, ne ostavljajte na5u na podu vozila ispred vozača. Ne stavljajte na5u na cipelu tijekom vožnje već isključivo dok je vozilo parkirano i nije u pokretu. Ne koristite na5u tijekom hodanja odnosno izvan automobila. na5u je pomno dizajniran tako da ne sklizne s cipele nenamjerno tijekom vožnje, no u slučaju da se to ipak dogodi, zaustavite se na prvom odgovarajućem mjestu i ponovo namjestite. Rizik korištenja proizvoda u potpunosti snosi kupac/korisnik.
Pristup stranici www.na5u.hr i svim podacima na njoj podliježe niže navedenim uvjetima i odredbama.
Pristupom na internet stranice www.na5u.hr obvezujete se poštivati sljedeće Uvjete i pravila te se smatra kako ste pristali na iste.

UVJETI KUPNJE

Postupak i uvjeti kupnje i prodaje na mrežnim stranicama webshopa na5u.hr definirani su sljedećim parametrima: narudžbom, plaćanjem, otpremom, dostavom te povratom, odnosno reklamacijom kupljenog proizvoda. Isporučitelj naručenog i uplaćenog proizvoda je Pavoran d.o.o. koji je i vlasnik webshopa www.na5u.hr.
Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke i elektroničkim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod.

PODACI ISPORUČITELJA

Pavoran d.o.o.
J.Brunšmida 2
OIB: 46434218081
TEL: 01/3366606
E-MAIL: info@na5u.hr

NARUČIVANJE

Naručivanje proizvoda može se vršiti 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.
Proizvod se naručuje elektroničkim odabirom željenog proizvoda te spremanjem istog u potrošačku košaricu. Proizvod se smatra kupljenim u trenutku primljenog dokaza o uplati proizvoda.
na5u.hr se obvezuje isporučiti sve kupljene proizvode ili, ukoliko ipak dođe do nedostupnosti proizvoda, ponuditi drugi proizvod ili vratiti cjelokupni uplaćeni iznos u kojem slučaju će na5u.hr kontaktirati kupca telefonom ili e-mailom i ponuditi mogućnost ili drugog proizvoda ili povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

CIJENE I NAČINI PLAĆANJA

Kupac se obvezuje naručeni proizvod platiti preko weba www.na5u.hr na način koji je odabrao prilikom sastavljanja narudžbe.
Sve su cijene izražene u hrvatskoj nacionalnoj valuti-hrvatska kuna (kn) i uvećane za PDV.

Podržani modeli plaćanja

Plaćanje je moguće:
• kreditnom/debitnom karticom
• PayPal
• općom uplatnicom
• virmanom
• putem internet bankarstva doznakom na račun prodavatelja

Izjava o konverziji valuta

Sva se plaćanja vrše u hrvatskim kunama. Iznos koji će biti naplaćen s vaše kreditne kartice dobiven je konverzijom cijene iz eura ili dolara u hrvatsku kunu prema tekućem tečaju na dan transakcije. Prilikom naplate na vašu kreditnukarticu, isti iznos konvertiran je u vašu valutu prema tečajnoj listi kartične kuće. Zbog ove je konverzije moguća mala razlika između te cijene i originalne cijene izražene na našoj web stranici.

OTPREMA PROIZVODA

Kupljeni proizvod bit će složen tako da se uobičajenim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih prijaviti dostavnom radniku. Ukoliko se radi o oštećenju nastalom prilikom transporta, odgovornost snosi Dostavljač (vidi ” Dostava”) stoga je Kupac dužan prilikom preuzimanja provjeriti dostavljeni proizvod kako bi se šteta prijavila dostavnom radniku. Ukoliko se radi o oštećenju nastalom neovisno o transportu, molimo pogledati pod “Reklamacije”.

PRAVILA PRIVATNOSTI I IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA TE NJIHOVOM KORIŠTENJU

na5u.hr se obvezuje da će štititi privatnost svih naših kupaca i korisnika web stranica NA5U.HR. Svi podaci navedeni na dokazu o uplati kupaca (izuzev brojeva kartica za koje vrijede niže navedena pravila) strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Brojeve kartica webshop NA5U.HR ne pamti.
Svi radnici Pavorana, kao i njihovi poslovni partneri, odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. NA5U.HR neće koristiti e-mail adrese u daljnjoj komunikaciji bez prethodne privole kupaca. Ukoliko to Kupac zatraži, na5u.hr će izbrisati e-mail adresu newslettera. Svi podaci povjerljive su naravi i dostupni samo zaposlenicima NA5U.HR.

SIGURNOST PLAĆANJA

Unos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 128-bitne enkripcije koju osigurava Paypal sustav za online autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i kartično plaćanje obavlja se putem PayPal sustava u stvarnom vremenu. Stranice na kojima se unose podaci o kreditnim karticama ne pamte unesene podatke niti se podaci o brojevima kreditnih kartica spremaju u baze podataka.

REGISTRACIJA

Registracija kupaca nije obvezna, bit će Vam ponuđena kao opcija nakon Vaše prve kupnje.
Ukoliko se odlučite za registraciju, uneseni podaci upotrebljavat će se isključivo radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanje poslovnog kontakta i neće se koristiti u druge svrhe ili biti dostupni drugim osobama na uvid.

VANJSKE USLUGE

Usluge koje Vam pruža NA5U.HR ne uključuju troškove koje stvarate rabeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. NA5U.HR nije odgovoran za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Molimo Vas primite na znanje da sve internetske stranice upotrebljavate isključivo na Vaš rizik. na5u.hr ne daje nikakva jamstva i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje možete pretrpjeti korištenjem usluga ili u svezi s korištenjem mrežnih stranica, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računalna mreža koju NA5U.HR ne kontrolira ni u kojem obliku već je na nju samo vezan te zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa (servera) koje izravno ne kontrolira pa webshop ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi sadržaji objavljeni na ovim ili ostalim internetskim stranicama www.na5u.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver), fotografije i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranicama, vlasništvo su ili Pavorana ili suradnika te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te njihova upotreba bez prethodno točno utvrđenog načina korištenja nije ni u kojem slučaju dopuštena, a povreda istog bit će podložna sankcijama.
Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetskih stranica www.na5u.hr, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa te branda na5u bez izričitoga pismenog odobrenja Pavoran d.o.o..

OSTALE INTERNET STRANICE

Webshop NA5U.HR uključuje poveznice na druge internetske stranice, a materijali na tim stranicama su izvan kontrole Pavorana i stoga Pavoran nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

OGLAŠAVANJE

Dio internetskih stranica NA5U.HR predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni te materijale usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. NA5U.HR nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

IZMJENE

Molimo Vas primite na znanje da webshop NA5U.HR može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na svojim internetskim stranicama.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove internetske stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internetskih stranica ili u vezi s njima.
Informacije koje Pavoran d.o.o. objavljuje na ovim internetskim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim Pavoran ne jamči točnost ili istinitost bilo kojih podataka pohranjenih na ovim internetskim stranicama, niti preuzima bilo kakvu odgovornost bilo koje od izloženih informacija, proizvoda ili procesa. Do zakonom predviđenih ograničenja, Pavoran neće odgovarati za bilo kakvu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internetskim stranicama.

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Kupac ima pravo na povrat kupljenog artikla u roku četrnaest (14) dana od primitka. Kupac je dužan snositi troškove dostave koji nastaju kod vraćanja kupljenog artikla. Robu je potrebno poslati u originalnoj ambalaži na adresu : Pavoran d.o.o. Poljana J. Brunšmida 2, 10 000 Zagreb. Mora biti priložen originalni račun s pisanim dopisom o količini vraćene robe te transakcijski račun pošiljatelja (broj bankovnog računa, te naziv banke) kako bismo mogli izvršiti povrat sredstava.
NA5U.HR vraća ukupni iznos bez troškova dostave najkasnije u roku 15 dana od primitka robe.
NA5U.HR nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

REKLAMACIJE

Povrat u slučaju oštećenja proizvoda moguć je u roku od 7 dana od primitka, stoga molimo da pažljivo pregledate kupljeni proizvod prilikom dostave. Ukoliko primijetite oštećenje, molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese info@na5u.hr navodeći svoje podatke, broj narudžbe kao i ostale podatke navedene prilikom kupnje. Proizvod molimo vratiti u prvobitnom stanju i nekorišten u originalnom pakiranju, kao i račun, na adresu pošiljatelja. Vaše troškove sporne pošiljke snosi NA5U.HR, ukoliko se utvrdi vidljivo oštećenje.
Ukoliko se radi o vidljivom oštećenju i opravdanoj reklamaciji, uz napomenu da je proizvod vraćen u originalnom pakiranju i s računom, obvezni smo ponuditi Vam drugi proizvod ili povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Troškove dostave drugog proizvoda snosi NA5U.HR. Primite unaprijed naše isprike ukoliko dođe do potrebe za reklamacijom.
U slučaju neopravdane reklamacije ( npr. nema vidljivih oštećenja) troškove Vaše pošiljke snosite sami. Takav proizvod vraćamo Vam u originalnom pakiranju na Vaš trošak uz pisanu izjavu o odbijenoj reklamaciji.
S obzirom da su proizvodi osigurani prilikom transporta, a prilikom preuzimanja utvrdite oštećenje do kojeg je došlo transportom, molimo Vas da uputite prigovor dostavljaču i obratite nam se na e-mail adresu info@na5u.hr. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. U ovom slučaju bit će Vam vraćen cjelokupan iznos.
U slučaju da niste dobili kupljeni proizvod u roku od 10 radnih dana, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu info@na5u.hr. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku kako bismo Vas obavijestili o poduzetim mjerama. Ukoliko proizvod ni tada ne dobijete na navedenu adresu, a proteklo je 15 radnih dana, dužni smo vratiti Vam uplaćeni novac.

***
Vaš Pavoran